Інвесторам

Матеріали для завантаження

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

Електронно цифровий підпис

Звіт незалежного аудитора. Дата розміщення на сайті 20.05.2020

Електронно цифровий підпис

Звіт про управління. Дата розміщення на сайті 20.05.2020

Електронно цифровий підпис

Звіт про фінансовий стан. Дата розміщення на сайті 20.05.2020

Електронно цифровий підпис

Зміна посадових осіб емітента. Дата розміщення на сайті 22.01.2019

Електронно цифровий підпис

Зміна посадових осіб емітента. Дата розміщення на сайті 30.01.2019.

Електронно цифровий підпис

Інформація щодо загальних зборів акціонерів згідно ч4 ст35 Закону України Про акціонерні товариства

Електронно цифровий підпис

Підсумки голосування річних загальних зборів акціонерів 26.03.2019

Електронно цифровий підпис

Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерного товариства. Дата розміщення на сайті 11.03.2019

Електронно цифровий підпис

Повідомлення про отримання від акціонера повідомлення про збільшення розміру домінуючого контрольного пакету акцій

Електронно цифровий підпис

Повідомлення про отримання від акціонера повідомлення про намір скористатися правами передбаченими ст.65-2 Закону України Про акціонерні товариства. Дата розміщення 27.03.2019

Електронно цифровий підпис

Повідомлення про помилку в Публічній безвідкличній вимозі акціонера

Електронно цифровий підпис

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства. Дата розміщення на сайті 20.02.2019

Електронно цифровий підпис

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Дата розміщення на сайті 27.03.2019.

Електронно цифровий підпис

Публічна безвідклична вимога про придбання акцій в усіх власників акцій Товариства

Електронно цифровий підпис

Структура власності ПАТ СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ

Електронно цифровий підпис